AimInChina

     25/07/2009

     aim in china>>> มันก็คือช่วงเวลาที่เอมไปทำงานที่จีน ช่วงปลายปี 2007 และเสร็จภารกิจได้กลับมาไทยเมื่อต้นปี 2009

     ตอนพิเศษ>>> ระหว่างที่ทำงานอยู่ที่จีนนั้น  เอมก็อู้งาน เอ๊ย...จัดสรรเวลางานเพื่อรวบรวมวันว่างไปท่องเที่ยวตามที่จะสามารถดั้นด้นไปได้   และทุกครั้งที่ไปไหนมาปล้วประทับใจ  ก็จะรวบรวมเขียนบันทึกเอาไว้แบ่งปันประสบการณ์ในบล็อกนี่เอง

     เอนทรี่นี้ตั้งใจจะเอาไว้เก็บลิ้งค์ในหัวข้อ aim in china...ตอนพิเศษเอาไว้เพื่อสะดวกในการย้อนกลับไปดูรูปประทับใจเก่าๆ

aim in china ตอนพิเศษ๑...ว่าด้วยการหนีเที่ยวของนู๋

aim in china ตอนพิเศษ๒...Backpack to Hangzhou

aim in china ตอนพิเศษ๓...One day trip to Pu Tuo Shan

aim in china ตอนพิเศษ๔...Shanghai marathon!!!

aim in china ตอนพิเศษ๕...New year trip in Beijing#1

aim in china ตอนพิเศษ๕...New year trip in Beijing#2
 

aim in china ตอนพิเศษ๕...New year trip in Beijing#3

aim in china ตอนพิเศษ๕...New year trip in Beijing#4

     อันที่จริง aim in china ไม่ได้มีแค่"ตอนพิเศษ"แต่ยังมีบล็อกยิบย่อยตั้งแต่ aim in china#1 ไปจนถึง aim in china#27  โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ถ้าไม่กล่าวถึงเรื่อง"กิน-เล่น-เที่ยว"แล้วก็คงเป็นการบ่นอุบอิบตามประสาคนอยากหาที่ระบาย  (exteenเป็นที่ระบายของเอมซะงั้น ฮ่าๆ)

 

edit @ 25 Jul 2009 23:24:34 by aim

edit @ 14 Mar 2012 00:11:51 by aim

edit @ 13 Jan 2014 21:32:58 by aim