esprimo

ฟูจัง

posted on 07 Feb 2008 01:45 by aim-on in Diary

07/02/2008

ในที่สุด...วันนี้ก็มาถึง

วันที่ต้องทุ่มทุนสร้างnotebookของตัวเอง Q(*w* )

สำหรับเอม  การใช้งานnotebookจะเน้นเรื่องความสะดวกและคล่องตัว  เพราะต้องการความสะดวกเมื่อต้องใช้งานนอกสถานที่

และแล้วเอมก็มาลงเอยที่เจ้านี่...

เรียกชื่อน้องเค้าสั้นๆว่า"ฟูจัง"  ค่าตัวของน้องเค้าประมาณ 32,000 (จนไปเลยฉ้านนน)

ตั้งใจว่าจะหาเม้าสปากกาเพิ่มด้วย  ราคาคงจะราวๆ 2,000 แล้วจะตั้งชื่อว่า"เทคุง"ซะเรย

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

นอกเรื่องๆ

ครือว่ามีรูปโอ้เอ้มาแปะอีกแล้น

นับเป็นรูปOEKAKIรูปแรกที่วาดในไทย หลังจากที่ต้องไปทำงานที่จีน

คิดว่าช่วงหยุดตรุษจีนนี่จะวาดหมวยๆอีกสักรูปดีกว่า คริ คริ

 

edit @ 7 Feb 2008 13:11:13 by aim